کارگاه رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنامه ریزی اجرایی کسب و کار برگزار شد.

کارگاه رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنامه ریزی اجرایی کسب و کار برگزار شد.


دوره "رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنامه ریزی اجرایی کسب وکار" را به صورت چهار کارگاه در روز های چهارشنبه 17و 24 آذرماه، 8 و 15 دی ماه 1395 از ساعت 16:30 الی 19:30 برگزار شد.

        آموزه های دوره:

 • جلسه اول: پیش درآمد و معرفی، رنسانس نو، مدل های مفهومی
 • جلسه دوم: اطلس اندیشه، ساختار نگرش، متدلوژی منسجم (متدلوژی طراحی)
 • جلسه سوم: تفکر منسجم و خلاقیت بر پایه استفاده از مدل های مفهومی
 • جلسه چهارم: طراحی منسجم، برنامه رسمی کسب و کار، برنامه ریزی اجرایی کسب و کار، نوآفرینی (نوآوری + کارآفرینی)

        اهداف کلی دوره:

 • ارائه ابزارهای تفکری جدید به منظور خارج کردن مدل تفکری افراد از حالت خطی وتحلیلی(حاصل رنسانس اروپایی) وهدایت به سمت مدل تفکری منسجم، ترکیبی و غیرخطی(حاصل رنسانس نو)
 • ارائه ابزاری کاربردی به منظور برنامه ریزی اجرایی کسب و کار و آشنایی با کاربرد نگرش منسجم در طراحی کسب و کار

این دوره می تواند برای افرادی که علاقمند به یادگیری دانش پیرامون حوزه های تفکر، خلاقیت، نوآوری، برنامه ریزی و اجرای کسب و کار، ساختارهای نگرش، متدلوژی طراحی و آینده پژوهی هستند، مفید باشد. علاوه بر آن حضور در این کارگاه به افراد کمک می کند تا در جهت نوآفرینی در زندگی و کسب و کار خود گام بردارند.

در پایان این دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود تا اجزای اصلی ساختار نگرش و نقش هریک را در رنسانس نو بشناسند. همچنین افراد به صورت خودآموز با ساخت مدل های مفهومی آشنا می شوند و می توانند از مدل های مفهومی در جهت شناسایی عوامل ناشناخته و اندیشیدن تدابیری برای روبرو شدن با این عوامل استفاده کنند. در نهایت افراد می توانند با نگرشی جدید نسبت به رویدادها، متفاوت شبیه خودشان تفکر کنند و نوآفرینانه طراحی و اجرا نمایند.

 

درباره پژوهشگر:

جناب آقای دکتر محجوبی

         تحصیلات:

 • دکتری فرارشته ای پیرامون پیوند دانش، نوآوری و کارآفرینی از دانشگاه تگزاس- آستین
 • لیسانس و فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

        پیشینه پژوهشی:

 • پژوهشگر در دانشگاه تگزاس- آستین  و استاد مدعو در دانشگاه تگزاس در دالاس(University of Texas at Austin and Dallas)
 • استاد مدعو در دانشگاه سنت ادواردز (St. Edward's University, Austin, Texas)
 • استاد مدعو در  موسسه هنر و تکولنوژی دالاس، دانشگاه پورتو پرتغال و دانشگاه نوآوری نروژ
 • استاد مدعو در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و سازمان مدیریت صنعتی

       زمینه پژوهشی:

 • ساختار نگرش (دانش، تفکر، رسانه، متدلوژی، آموزش و طراحی)
 • پیوند تاریخ و نوآفرینی
 • تجاری سازی نوآوری
 • برنامه ریزی اجرایی کسب وکار

        کارهای اجرایی:

 • طراحی کارخانجات صنعتی و اجرای طرح های خدماتی در زمینه مدیریت تکنولوژی در جهت توسعه و نوسازی صنایع ایران در دهه 60 شمسی
 • کارهای اجرایی و پژوهشی در زمینه نقشه راه و تجاری سازی نوآوری در کانادا در دهه 70 شمسی
 • مشاوره طرح های تجاری و صنعتی، پژوهش و تدریس در دانشگاه در زمینه دانش، نوآوری و کارآفرینی در آمریکا، اروپا و ایران در دهه 80 و 90 شمسی