نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید تفاهم نامه یونسکو و دانشگاه تهران در خصوص کرسی کارآفرینی

تمدید تفاهم نامه یونسکو و دانشگاه تهران در خصوص کرسی کارآفرینی


سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) در پی ارزیابی مثبت از فعالیتهای موفق کرسی کارآفرینی یونسکو در دانشگاه تهران، تفاهم نامه مربوط به این کرسی را تمدید نمود. کرسی کارآفرینی یونسکو در دانشگاه تهران، از جمله کرسیهای موفق یونسکو است که در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تشکیل شده و در زمینه ظرفیت سازی کارآفرینی به عنوان یک حوزه بین رشته ای، ارتقای نظام جامع آموزش، پژوهش و مستند سازی در کارآفرینی، تقویت شبکه سازی و ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت، انتشار مجله علمی- پژوهشی بین المللی کارآفرینی ، برگزاری کنفرانس های بین المللی، گسترش ارتباطات و ایجاد فضای بحث و تبادل نظر بین متخصصان طراز اول داخلی و خارجی در زمینه کارآفرینی فعالیت می کند.