بازاریابی در عصر فناوری اطلاعات با رویکرد گیمیفیکیشن در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.

بازاریابی در عصر فناوری اطلاعات با رویکرد گیمیفیکیشن در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.


کارگاه بازاریابی در عصر فناوری اطلاعات با رویکرد گیمیفیکیشن در روز پنج شنبه 27 آبان ماه ساعت 8:30 الی 11:30 در محل دانشکده کارآفرینی برگزار شد.

اهداف کلی: معرفی استراتژی ها و ابزارهای جدید بازاریابی در عصر دیجیتال

   هدف اصلی کارگاه آشنایی دانشجویان با روش های نوین بازاریابی و ابزارهای جدیدی چون بازی سازی در فرایند بازاریابی به ویژه بازاریابی کارآفرینانه می باشد.

 

چه کسانی نیاز به این دوره ها دارند؟

از آن جایی که بازاریابی در عصر کنونی برای شرکت ها و کسب و کار به ویژه کارآفرینان مانند قلب در بدن انسان کارمی کند و فرایند بازاریابی عامل موفقیت و کسب مزیت رقابتی است، صاحبان کسب و کار و  کارآفرینان به شدت نسبت به یادگیری روش های نوین بازاریابی جهت جذب مشتریان احساس نیاز می‌کنئد. یادگیری این روش ها برای کارافرینان که نمی توانند مکانیزم های بازاریابی را به شکل یک واحد سازمانی مجزا اجرا کنند و خود وظایف بازاریابی را تا حد امکان انجام می دهند، ضروری است.

سر فصل های آموزشی ارائه شده در کارگاه:

1-بازاریابی در عصر نوین

2- روش های جدید پروموشن

3- روش های گیمیفای کردن در بازاریابی

4- نحوه به کارگیری گیمیفیکیشن در بازاریابی کارآفرینانه

 

در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود استراتژی ها، ابزارها و تکنیک های جدید بازاریابی را با رویکرد گیمی فای شده یادگرفته و به صورت عملیاتی در یک کسب و کار نوپا پیاده سازی کنند.