نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر نظام الدین فقیه به مقام ریاست کرسی یونسکو در کارآفرینی

انتصاب جناب آقای دکتر نظام الدین فقیه به مقام ریاست کرسی یونسکو در کارآفرینی


خرسندیم به اطلاع برسانیم، جناب آقای دکتر نظام الدین فقیه، عضو هیأت علمی وابسته دانشکده کارآفرینی،بر پایه اعلان رسمی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، به مقام ریاست کرسی یونسکو در کارآفرینی در دانشگاه تهران منصوب گردیدند.

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران افتخار دارد که این انتصاب شایسته را به جناب آقای دکتر فقیه شادباش گفته و از خدواند یگانه توفیق روز افزون ایشان را خواستارند.