نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افراد

افراد


 

     دکتر بابک ضیاء
    درجه علمی: استادیار
     مدرک تحصیلی: دکتری کارآفرینی
    سمت: رییس کرسی یونسکو کارآفرینی دانشگاه تهران
     پست الکترونیک: bziyae@ut.ac.ir