نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساسنامه کرسی کارآفرینی یونسکو جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه کرسی کارآفرینی یونسکو جمهوری اسلامی ایران


اساسنامة کرسی کارآفرینی یونسکو جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

با توجه به این‌که یکی از عوامل اساسی توسعه توانمندی‌های یونسکو، مبادلة تجربه و دانش میان دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی می‌باشد؛ و با توجه به این نکته که همکاری‌ مشترک دانشگاهیان، پژوهشگران و مسؤلین در مناطق گوناگون می‌تواند مزایای زیادی برای جوامع علمی به همراه داشته باشد؛ همچنین با توجه به این موضوع که مأموریت و هدف‌های یونسکو، تشویق و ترویج همکاری‌های بین‌المللی بین دانشگاهی است؛ بنابراین سازمان فرهنگی علمی و تربیتی ملل متحد و دانشگاه تهران موافقت‌نامه‌ای را با یکدیگر توافق می‌نمایند.

 • ماده 1: کرسی از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدودی تشکیل می‌شود و متعهد به رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران است.
 • ماده 2: دانشگاه با همکاری یونسکو نسبت به تأسیس کرسی یونسکو در حوزه کارآفرینی (که از این بعد کرسی نامیده می‌شود) در دانشکده کارآفرینی اقدام می‌نماید.
 • ماده3: اهداف تشکیل کرسی

الف. هدف کلی کرسی

هدف از ایجاد این کرسی ترویج نظام یکپارچه پژوهشی، آموزشی و گردآوری اطلاعات و مستندسازی در حوزه کارآفرینی است، تا از این رهگذر موجبات همکاری‌های لازم را در سطح عالی بین‌المللی میان پژوهشگران و اساتید دانشگاه و سایر موسسات آموزشی در ایران و نیز در آسیا و به‌ویژه در منطقه غرب آسیا و سایر نقاط جهان فراهم آورد.

ب. اهداف اختصاصی کرسی

این کرسی دارای اهداف خاصی به شرح زیر می‌باشد:

 1. برنامه‌ریزی و گسترش برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و تلاش در جهت ظرفیت‌سازی در حوزة کارآفرینی به عنوان یک موضوع میان رشته‌ای.
 2. ارایه برنامه‌های آموزشی مجازی(E-learning)  و پودمان‌های آموزشی.
 3. تدوین برنامه‌های درسی و مواد آموزشی متناسب با شرایط کشورهای منطقه.
 4. انتشار یک نشریه بین‌المللی و حمایت از انتشار نشریات دیگر و کمک به بسط و گسترش فعالیت‌های تبلیغاتی.
 5. ایجاد شبکه‌ها و دفاتر ارتباطی میان دانشگاه‌ها و صنعت و برگزاری کنفرانس‌ها و سمپوزیوم‌های علمی و تخصصی در زمینة موضوعات مرتبط با کارآفرینی به منظور گسترش ارتباطات بین دانشگاهی که در نهایت منجر به تفاهم مشترک میان دانشگاه و صنعت خواهد شد.
 6. شناسایی و معرفی الگوهای برتر کارآفرینی دانشگاهی (آموزشی و پژوهشی) در ایران و منطقه به منظور ترویج و توسعة کارآفرینی و افزایش شمار کارآفرینان.
 • ماده 4: دانشگاه با مشورت یونسکو یک نفر را به سمت ریاست کرسی منصوب می‌نماید. گزینش چنین شخصی بر اساس توافق طرفین می‌باشد.
 • ماده 5- ارکان اصلی کرسی کارآفرینی یونسکو

ارکان کرسی کارآفرینی عبارت است از:

 • دبیرخانه
 • اعضای شورای راهبردی
 • اعضای شورای علمی

تبصره 1: ریاست دبیرخانه بر عهده ریاست کرسی است.

تبصره 2: گروه اجرایی زیر مجموعة دبیرخانه و زیرنظر ریاست کرسی فعالیت می‌کند.

 • ماده 6: اعضا کرسی متشکل از یک نفر در سمت ریاست کرسی، کادر آموزشی (اساتید)، پژوهشگران و دانشجویانی هستند که در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و آموزش آزاد فعالیت دارند. لازم به ذکر است هر دو سال یک بار این فهرست تغییر و بازنگری می‌شود.

تبصره 3: اعضای شورای راهبردی شامل دو دسته اعضای حقیقی و حقوقی هستند.

الف.اعضای حقوقی

 • نمایندة وزیر تعاون، کار و تأمین اجتماعی.
 • نمایندة وزیر در آموزش و پرورش.
 • نمایندة وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
 • نمایندة وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • نمایندة وزیر صنعت، معدن و تجارت.
 • نمایندة سازمان جهاد دانشگاهی.

ب. اعضای حقیقی ( به ترتیب حروف الفبا)

 1. احمدپورداریانی محمود (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران).
 2. الوانی سید مهدی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی).
 3. خنیفر حسین (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران).
 4. رضوی سیدمصطفی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران).
 5. زالی محمدرضا (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران).
 6. سعیدآبادی سیدمحمدرضا (مسئول کمیسیون ملی یونسکو ایران).
 7. شات توماس (عضو هیأت علمی دانشگاه دانمارک).
 8. طیبی کمیل (عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان).
 9. فقیه نظام‌الدین (عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز).
 10. مقیمی سیدمحمد (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران).
 11. یداللهی فارسی جهانگیر (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران).
 12. رضائیان علی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی).

 اعضای کمیتة علمی ( به ترتیب حروف الفبا)

 1. آذر عادل
 2. الوانی سیدمهدی
 3. بازرگان عباس
 4. پهلوانی مصیب
 5. خاوندکار جلیل
 6. خداداد حسینی سیدحمید
 7. خنیفر حسین
 8. رضایی محسن
 9. رضوی سیدمصطفی
 10. زالی محمدرضا
 11. سعیدآبادی سیدمحمدرضا
 12. طالبی کامبیز
 13. طیبی کمیل
 14. فقیه نظام‌الدین
 15. فیض‌ بخش علیرضا
 16. فیض داوود
 17. کردنائیچ اسدالله
 18. مبینی دهکردی علی
 19. متوسلی محمود
 20. مدهوشی مهرداد
 21. مصلح شیرازی علی نقی
 22. مقیمی سید محمد
 23. منطقی منوچهر
 24. یداللهی فارسی جهانگیر
 25. مدیر آموزش یونسکو در ایران

 

تبصره 4: عضویت در کادر آموزشی و پژوهشی آزاد است.

 • ماده 7: دانشگاه برای یک دوره زمانی مشخص، قراردادی را با ریاست کرسی امضاء و وی از همان حقوق و تعهداتی که برای سایر متخصصان در همان طبقه شغلی در آن دانشگاه منظور گردیده است، بهره­مند می­باشند. در این قرارداد، حقوق و مزایای ریاست کرسی، هزینه ­های سفر، هزینه مراسم انتصاب، مسکن و بیمه درمانی وی نیز باید تعیین و مشخص شود.
 • ماده 8: دانشگاه تسهیلات لازم را برای انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در اختیار ریاست کرسی قرار می‌دهد. از جمله: امکان تدوین و پیشبرد یک سیستم یکپارچه پژوهشی، آموزشی و نیز گردآوری اطلاعات، مستندسازی و اطلاع‌رسانی نتایج این تحقیقات در حوزة کارآفرینی.
 • ماده 9: ریاست کرسی موظف است طبق فرم استاندارد گزارش‌های استاندارد دانشگاهی یک گزارش سالانه که حاوی فعالیت‌های انجام شده کرسی می‌باشد به یونسکو ارائه ‌دهد. این گزارش ممکن است در صورت تصویب در اختیار جوامع علمی در سطح جهان قرار گیرد.
 •  ماده 10: دانشگاه و کارکنانی که به منظور انجام فعالیت‌های مرتبط با کرسی، استخدام می‌شوند هیچ‌کدام کارگزار، نماینده و یا عضو یونسکو به شمار نمی‌آیند و جز در مواردی که به صراحت در این موافقتنامه قید شده باشد، از هیچ نوع مزیت، مصونیت، پاداش یا پرداختی بهره‌مند نخواهند بود. افزون بر آن، آنان حق ندارند خود را بخشی از یونسکو معرفی و یا از جانب یونسکو مطالبی را اظهار کنند و نمی‌توانند یونسکو را در قبال هیچ نوع هزینه‌ای یا هر نوع تعهد دیگری، ملزم و متعهد سازند.
 • ماده 11: تمامی هزینه‌های مربوط به انجام فعالیت‌های کرسی بر عهده دانشگاه (با مشاکت کمیسیون ملی یونسکو در ایران) و یا واحدهای ذیربط دانشگاه است.
 • ماده 12: کمیسیون ملی یونسکو با انجام اقدامات ضروری، موجبات تسهیل مشارکت دانشگاه در فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که به منظور تقویت همکاری‌های آموزشی بین‌المللی در باب پژوهش‌های علمی و کاربرد آن‌ها در امر توسعه ملی است را فراهم می‌آورد. همچنین در صورت امکان، یونسکو در چارچوب برنامه UNITWIN، برنامه‌هایی را به منظور مبادله استاد، دانشجو و پژوهشگر با دانشگاه‌های دیگر تدوین و تنظیم می‌کند.
 • ماده 13: کمیسیون ملی یونسکو ایران در چارچوب برنامه مورد نظر، تلاش می‌نماید تا دانشگاه را با مقامات کرسی‌های گوناگون و شبکه‌های بین دانشگاهی شرکت‌کننده در این برنامه به ویژه در خاورمیانه و غرب آسیا و نیز با مقامات کرسی‌های مشابه در سایر مناطق جهان، پیوند دهد.
 • ماده 14: گروه‌های کرسی ملی یونسکو:

تبصره 1: کرسی دارای 3 گروه به شرح زیر خواهد بود:

 • گروه آموزشی
 • گروه پژوهش (نوآوری، کارآفرینی، مدیریت وکسب‌وکار و...)
 • گروه ترویج و مشاوره

تبصره2:

 1. هر گروه دارای یک سرپرست و 3-5 نفر به عنوان شورا است و برای تأمین نیروی انسانی می‌تواند دارای زیر شاخه باشد.
 2. مسئولیت اجرایی هر مصوبه در ابتدا بر عهده گروه مربوطه است.
 3. با نظر شورای گروه مربوطه، مسئولیت اجرایی مصوبه به فرد یا افراد دیگر قابل ارجاع است.
 4.  مسئولیت پیگیری و پاسخگویی به کارها با گروه مربوطه است.
 5. در صورت عدم اجرای مصوبه توسط گروه مربوطه، سرپرست گروه مسئولیت اجرایی و پاسخگویی به شورا را دارد.
 6. همکاری بین گروه‌ها الزامی است.
 7.  فعال بودن هر گروه بسته به نظر شورای کرسی دارد.
 8. مدیران گروه‌های اجرایی از اعضای شورای کرسی انتخاب می‌شوند.

گروه آموزش

الف: هدف

منظور از تشکیل این گروه سازماندهی دوره‌های آموزشی فوق برنامه، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و تخصصی برای کلیه دانشجویان گروه آموزشی و... مرتبط با اهداف کرسی می‌باشد.

ب- وظایف گروه آموزش

 1. پیگیری و برگزاری دوره‌های آموزشی علمی فوق برنامه
 2.  برنامه‌ریزی و برگزاری گارگاه‌های آموزشی- کاربردی مرتبط با کارآفرینی
 3.  برگزاری جلسات و نشست‌های آموزشی- تخصصی گفتگوی علمی با حضور دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و اساتید کارافرینی

تبصره2- این گروه باید سعی کند هزینه خدمات آموزشی فوق برای دانشجویان در مقایسه با موارد مشابه خارج از دانشگاه پایین‌تر بوده واز طریق خودیاری اعضا و شرکت‌کنندگان تأمین شود.

ج- مسئول گروه‌

 مسئولیت راهبری و هدایت گروه بر عهده یکی از اعضای شورای کرسی خواهد بود که با انتخاب اکثریت نسبی اعضا به مدت دو سال عهده‌دار این فعالیت خواهد شد.

گروه پژوهش

این گروه عهده‌دار کارهای علمی است تا در جهت علمی‌تر کردن کرسی گامی موثر برداشته شود.

الف. هدف

مطالعه، بررسی، پیشنهاد و اجرایی طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و تلاش در گسترش فرهنگ کارآفرینی.

ب.وظایف

 1. جذب و دعوت به همکاری از همکاران، دانشجویان نخبه و افراد خلاق و کارآفرین.
 2. برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی و ابتکاری گروهی.
 3. برقراری ارتباط مستمر و فعال با مراکز مرتبط و رسمی رشته علمی.
 4. برقراری ارتباط نزدیک با اساتید گروه آموزشی و دانشجویان مقاطع بالاتر (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا) به همراه نشست‌های مستمر گفتگویی علمی با حضور افراد فوق‌الذکر).
 5. تهیه و تولید جزوات و کتب و نر‌م‌افزار‌های آموزشی.

گروه ترویج ومشاوره

الف: هدف

این گروه عهده‌دار کارهای مشاوره‌ای است تا در جهت علمی‌تر کردن کرسی و ارائه خدمات به ذینفعان گامی موثر برداشته شود

الف. هدف

تلاش در راستای ترویج فرهنگ، دانش، مهارت ها و نگرش کارآفرینی در زمینة نوآوری و کارآفرینی و ارائه خدمات به بهره‌برداران.

 آدرس دفتر کرسی کارآفرینی یونسکو عبارت است از تهران- خیابان امیرآباد (کارگر شمالی)-خیابان فرشی مقدم- خیابان شانزدهم- دانشکده کارآفرینی- کرسی کارآفرینی یونسکو- صندوق پستی: 796-14395- کد پستی : 14398143141- تلفن:88225003   فکس: 88339098

آدرس اینترنتی:                                              http://www.uce.ut.ac.ir

ایمیل:                                                                            -

این آیین‌نامه در 14 ماده و 6 تبصره در تاریخ 01/05/1390 به تصویب گروه راهبردی علمی رسید و از این تاریخ قابل اجرا است.