مجله تحقیقات جهانی کارآفرینی (JGER)

مجله تحقیقات جهانی کارآفرینی توسط کرسی یونسکو در کارآفرینی در دانشگاه تهران منتشر می شود. هدف از انتشار این نشریه پژوهشی بین المللی انتشار مقالات نظری و تحقیقات تجربی در زمینه توسعه کارآفرینی در چشم انداز جهانی به عنوان یک رشته علمی آموزشی و ارتقای اثربخشی آن در چهارچوب های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی و جهانی است. هیات تحریریه مجله متشکل از 150 محقق برجسته  در حوزه کارافرینی از 50 کشور جهان می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://www.springer.com/journal/40497